Jobs

Geplaatst op

Zin om bij ons te komen werken?

We voeren elke dag opdrachten uit die bijdragen aan de levenskwaliteit in Brussel en die op de dienstverlening aan de burger zijn gericht. Dat doen we in diverse domeinen: de zachte mobiliteit, engineering, gelijke kansen, financiën, communicatie, boekhouding, overheidsopdrachten, huisvesting, de contacten met de plaatselijke besturen, beheer van Europese fondsen, vertegenwoordiging van het gewest in het buitenland, human resources, …

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is erin geslaagd een werkomgeving te creëren die opkomt voor diversiteit, gelijke kansen en welzijn, en die medewerkers de mogelijkheid geeft een loopbaan op te bouwen dankzij de vele opleidingen, interne mobiliteit en bevorderingsexamens.

Werken bij de GOB, is ook genieten van een beter evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven en van diverse extralegale voordelen.

Onze voordelen:

  • De vele mogelijkheden op het vlak van opleiding en interne mobiliteit
  • De aantrekkelijke lonen, met vele bijkomende voordelen
  • 35 jaarlijkse verlofdagen
  • Een variabel uurrooster voor een optimaal evenwicht tussen uw professioneel en privé-leven