be a rainbow be .brussels

be a rainbow be .brussels

Op zaterdag 20 mei zullen de straten van Brussel ter gelegenheid van de Pride met de regenboog gekleurd worden. Equal.brussels, voorheen de directie Gewestelijke Gelijke Kansen, zal uiteraard ook aanwezig zijn. Lees verder…

Projectoproep erkende Organisaties van de civiele maatschappij 2017

Projectoproep erkende Organisaties van de civiele maatschappij 2017

Brussels International en Leefmilieu Brussel lanceren gezamenlijk een projectoproep bij de organisaties van de civiele maatschappij (CMO’s) die erkend zijn door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Meer weten

We moedigen vrouwen aan carrière te maken en mannen om hun ouderschapsverlof op te nemen

We moedigen vrouwen aan carrière te maken en mannen om hun ouderschapsverlof op te nemen

Vandaag is 53% van de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) vrouw. Maar in de hogere functies vind je vrouwen niet in gelijke mate terug. Om deze trend te keren moedigt de GOB met zijn diversiteitsbeleid vrouwen aan carrière te maken.

Lees verder…

Een jong en levendig gewest

Een jong en levendig gewest

In verband met de bevordering van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op voorstel van Minister-president Rudi Vervoort en de minister bevoegd voor Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een projectoproep te doen ten opzichte van amateursportclubs die zich op jongeren richten. Lees verder…