RAP4RESPECT: rappen ter bestrijding van cybergeweld

RAP4RESPECT: rappen ter bestrijding van cybergeweld

In België werd een op de drie jongeren al eens geconfronteerd met cybergeweld. Om de ouders, leerkrachten en opvoeders te begeleiden, start equal.brussels een sensibiliseringscampagne rond online geweld, pesterijen en discriminatie gericht op 11 tot 15-jarigen. Lees verder…

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2017

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals). Lees verder…

Een week van vervoer(ing)

Een week van vervoer(ing)

Heel Europa viert de mobiliteit in de week van 16 tot 22 september, met als Brussels hoogtepunt de autoloze zondag op 17 september. De gelegenheid om je “mobiliteit te mixen”. Lees verder…