Projectoproep voor evenementen en initiatieven rond digitale inclusie

Projectoproep voor evenementen en initiatieven rond digitale inclusie

Bent u in 2018 de beziel(st)er van een evenement of project dat een oplossing biedt aan de uitdaging die digitale inclusie stelt? Neem dan tot en met 30 maart 2018 deel aan de projectoproep van Brussels staatssecretaris, bevoegd voor Informatica en Digitalisering, Bianca Debaets en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Lees verder…

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals). Lees verder…