Over ons

Geplaatst op

Over ons

U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Onze instelling, samengesteld uit 6 besturen, is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd.

Enkele van onze opdrachten :

  • de economische groei en creatie van werkgelegenheid bevorderen;
  • de openbare ruimte inrichten, mobiliteitsbeheer, voorzieningen en onroerend erfgoed opwaarderen;
  • ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle huisvesting;
  • de overheidsfondsen beheren, inclusief het organiseren van de controle;
  • de organisatie van de plaatselijke besturen ondersteunen en financieren;
  • het Gewest vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen.
  • de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan door middel van een gericht personeelsbeleid binnen een degelijke infrastructuur.

Het beleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel belangt elk lid van onze gemeenschap aan: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen.

Samen maken we van Brussel een boeiende en diverse samenleving!