Brussel “HR – Facilities”

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel “HR-Facilities”
City Center
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Voor alle hr-aangelegenheden:
e-mail: humanresources@gob.brussels
Tel. : +32 (0)2 204 34 00

Voor alle Facilities-aangelegenheden:
e-mail: dirfac-facilities@gob.brussels
Tel.: +32 (0)2 204 20 00

Brussel “HR-Facilities” (voorlopige naam) verstrekt voor de personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de diensten met betrekking tot human resources, het beheer van de administratieve gebouwen en van het vastgoedpatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast ondersteunende diensten. In afwachting van de aanwijzing van een mandaathouder valt dit bestuur onder het rechtstreekse gezag van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de GOB.

De directie Human Resources voert onder meer het wervingsbeleid van de GOB uit en organiseert het beheer van de interne talenten en menselijke middelen (opleiding, evaluatie, bezoldiging, welzijn op het werk, personeelsdossiers, stages, mobiliteit, enz.).

De directie Facilities biedt hoofdzakelijk intern de diensten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de besturen (aankoopcentrale, telefonie, cafetaria’s, onthaal, drukkerij, wagen- en fietspark, post, …) en beheert de administratieve gebouwen (onderhoud, investeringen, …) en het vastgoedpatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of tehuurstelling, bouw, renovatie, …).