Oprichting van Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Brussel Stedenbouw en Erfgoed is op 6 juli 2017 opgericht als een bestuur dat onafhankelijk is van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze nieuwe gewestinstelling ontfermt zich over materies van stedenbouw, erfgoed en stadsvernieuwing.