Samenstelling van een wervingsreserve BruOA/Selor van administratieve medewerkers (m/v/x) (niveau C101)

Samenstelling van een wervingsreserve BruOA/Selor van administratieve medewerkers (m/v/x) (niveau C101)

Is je profiel afgestemd op een welbepaald vakgebied? Wij werven ook aan voor specifieke functies. Neem deel aan deze selectie. We bieden een hele waaier aan betrekkingen waarin je je ten dienste van de Brusselaars kan stellen. Lees verder…

Een jong en levendig gewest

Een jong en levendig gewest

In verband met de bevordering van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een projectoproep te doen ten opzichte van amateursportclubs die zich op jongeren richten voor het seizoen 2018-2019. Lees verder…

Projectoproep voor evenementen en initiatieven rond digitale inclusie

Projectoproep voor evenementen en initiatieven rond digitale inclusie

Bent u in 2018 de beziel(st)er van een evenement of project dat een oplossing biedt aan de uitdaging die digitale inclusie stelt? Neem dan tot en met 30 maart 2018 deel aan de projectoproep van Brussels staatssecretaris, bevoegd voor Informatica en Digitalisering, Bianca Debaets en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Lees verder…

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals). Lees verder…

Welkom op de infodag van INTERREG Noordwest-Europa

Welkom op de infodag van INTERREG Noordwest-Europa

De EFRO-cel en Brussels International nodigen u uit voor een informatiedag over het programma INTERREG Noordwest-Europa die op dinsdag 6 februari in het BIP plaatsvindt.

Dit evenement wordt georganiseerd voor private en overheidsactoren uit het Brusselse (gewestinstellingen, plaatselijke besturen, verenigingen, bedrijven, universiteiten, …). Ze kunnen er de mogelijke financieringen door het programma INTERREG Noordwest-Europa ontdekken.

Het programma INTERREG Noordwest-Europa

Dit supranationale samenwerkingsprogramma ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen actoren uit Noordwest-Europa: niet enkel uitwisseling van goede praktijken, maar ook concrete, innoverende en proefprojecten.

Het programma steunt op drie pijlers:

  • innovatie (waaronder sociale innovatie en innoverend ondernemen);
  • een lagere koolstofuitstoot (waaronder het verkeer);
  • spaarzaam omgaan met grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (waaronder de kringloopeconomie).

Ondernemingen die van plan zijn een project in te dienen voor de deadline van 26 april 2018 raden wij ten sterkste een inschrijving voor het evenement aan.

Voor verdere inlichtingen over het programma INTERREG Noordwest-Europa, de selectiecriteria en andere onmisbare informatie kan u terecht op www.nweurope.eu.

De informatiedag

’s Ochtends wordt het programma voorgesteld en luisteren we naar de getuigenis van een projectdrager. ’s Namiddags krijgen (toekomstige) projectdragers de mogelijkheid een persoonlijk gesprek te voeren.

Bekijk het gedetailleerde dagprogramma.

Klik op deze link om u in te schrijven: https://www.eventbrite.com/e/infoday-interreg-europe-du-nord-ouest-tickets-42195624248.

Afspraak op dinsdag 6 februari, van 9.30 tot 15.00 uur, bij het BIP (Brussels Info Place), Koningsplein 11 te 1000 Brussel

Contact

Cel EFRO van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Florian GENOT fgenot@gob.brussels – 02 800 38 69
Christophe ROUSSEL: croussel@gob.brussels – 02 204 10 09