Nieuws

Ontdek al het nieuws van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

18.09.2017: Projectoproep solidair wereldburgerschap 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals).
Bike for Brussels

18.07.2017: Bike for Brussels : tous en selle

Une nouvelle plateforme pour la promotion du vélo en région bruxelloise a été lancée par Bruxelles Mobilité. Ce projet vise à offrir plus de visibilité aux différentes initiatives régionales, associatives et communales qui promeuvent la pratique du vélo à Bruxelles.

19.05.2017: be a rainbow be .brussels

Op zaterdag 20 mei zullen de straten van Brussel ter gelegenheid van de Pride met de regenboog gekleurd worden. Equal.brussels, voorheen de directie Gewestelijke Gelijke Kansen, zal uiteraard ook aanwezig zijn.