Nieuws

Ontdek al het nieuws van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Visuel vectoriel -Tablette proposant des formations dédiées aux marchés publics en ligne via la plateforme e-Procurement.

17.10.2017: Reminder: online overheidsopdrachten

Vanaf 1 december 2017 worden alle overheidsopdrachten waarvan het bedrag exclusief btw € 30.000 overschrijdt, aangekondigd op het platform e-Procurement en worden de elektronische offertes aanvaard. Dit laat toe de activiteiten van de KMO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren.
Projectoproep solidair wereldburgerschap 2018

18.09.2017: Projectoproep solidair wereldburgerschap 2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardigere wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals).