Nieuws

Ontdek al het nieuws van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

19.05.2017: be a rainbow be .brussels

Op zaterdag 20 mei zullen de straten van Brussel ter gelegenheid van de Pride met de regenboog gekleurd worden. Equal.brussels, voorheen de directie Gewestelijke Gelijke Kansen, zal uiteraard ook aanwezig zijn.
Appel à projet associations sportives

12.05.2017: Een jong en levendig gewest

In verband met de bevordering van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op voorstel van Minister-president Rudi Vervoort en de minister bevoegd voor Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een projectoproep te doen ten opzichte van amateursportclubs die zich op jongeren richten.