De GOB gooit zich steeds feller in de strijd tegen geweld

De GOB gooit zich steeds feller in de strijd tegen geweld

Op 23 november 2018 ondertekende de GOB het Handvest van ondernemingen en organisaties tegen huiselijk geweld, naar aanleiding van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Door deze ondertekening treedt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel tot het internationale CEASE-netwerk toe en verbindt het zich ertoe zich sterker in te zetten op dat vlak. In België is één vrouw op de drie reeds het slachtoffer geweest van lichamelijk, mondeling, psychologisch of economisch geweld in de loop van haar leven. Naast de ontegensprekelijke gevolgen voor het privéleven van de slachtoffers heeft dit geweld een impact op hun beroepsleven. Vermoeidheid, verstrooidheid, ziekte en absenteïsme zijn de meest voorkomende gevolgen.

In een volgende fase zullen de 17 nieuwe ondertekenaars een opleiding krijgen om medewerkers die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld te sensibiliseren, aan te spreken, door te verwijzen en te ondersteunen. Op die manier wenst de GOB de nodige steun te bieden aan zijn personeelsleden die met dat soort geweld te maken krijgen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
equal.brussels
equal@gob.brussels