Huisstijl

Geplaatst op

Huisstijl van de GOB

In deze rubriek vindt u alle informatie en documenten die verband houden met het nieuwe imago van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Raadpleeg eerst de Huisstijlgids bestemd voor de externe operatoren en partners alvorens die informatie en documenten te gebruiken.

In 2013 veranderde het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van naam en werd de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). De zeven besturen die deel uitmaken van de GOB hebben, op het zelfde ogenblik, een nieuwe benaming gekregen. Op een eenvoudigere manier maken ze een beter algeheel begrip van onze diensten mogelijk.

Om deze metamorfose zo goed mogelijk te illustreren heeft de Brusselse gewestelijke administratie zich ook een nieuwe visuele identiteit aangemeten. Die zal ons in staat stellen om duidelijker en efficiënter te communiceren met ons publiek, m.a.w.: met u.

De huisstijlgids

Download de huisstijlgids van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Op aanvraag:

Volgende bestanden kunnen via een gemotiveerd verzoek worden aangevraagd bij dircom@gob.brussels:

  • persmap
  • videohandtekening (GOB/ bestuur)
  • sjabloon affiche (GOB/ bestuur)
  • sjabloon advertentie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon horizontale publicatie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon verticale publicatie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon drieluik (GOB/ bestuur)

Wanneer ik een logo download krijg ik meerdere mappen en bestanden, waar dienen die voor?

Elk logo bestaat in verschillende kleuren maar ook verschillende formaten naargelang uw behoeften:

  • pro-printmap: bevat eps-bestanden
  • webmap: bevat png, gif en jpg 72dpi-bestanden
  • bureauticamap: bevat jpg 300dpi-bestanden.

Ik heb andere vragen…

Als u vragen of opmerkingen hebt of, een validatie nodig hebt, aarzel niet de directie Communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te contacteren via dircom@gob.brussels.

Auteursrechten

Op de beschikbare logo’s en bestanden is het auteursrecht van toepassing. Aanpassing is ten strengste verboden.
Hun gebruik mag in geen geval gepaard gaan met vermeldingen die aanleiding zouden kunnen geven tot een verwarring tussen de gewestelijke instellingen en de gebruiker of die verkeerdelijk zouden doen vermoeden dat de gewestelijke instellingen enig evenement of initiatief zouden ondersteunen of mede organiseren.
Elk gebruik dat tegen deze voorschriften ingaat, zal aanleiding geven tot een gerechtelijke vervolging.

Grafische bestanden

Vrij te downloaden:

De logo’s van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen:

GOB-NL-RVB

 

BGC-NL-RVB

 

BEW-NL-RVB

 

BFB-NL-RVB

 

BH-NL-RVB

 

BM-NL-RVB

 

BPB-NL-RVB