Garez-vous avec respect - Parkeer met respect!

Parkeer met respect!

Brussel Mobiliteit roept een halt toe aan onwettig parkeren op plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap.


Van de 940.000 parkeerplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 265.000 op de openbare weg, zijn er 4.244 voorbehouden aan mensen met een handicap. Als autobestuurder wordt je dus verzocht RESPECT te tonen voor je medeburgers door hun voorbehouden plaatsen vrij te laten!

Elke dag stelt de politie in ons Gewest 19 processen-verbaal op voor het ongeoorloofd innemen van PBM-parkeerplaatsen.

Die plaatsen zijn nochtans duidelijk herkenbaar dankzij het iedereen bekende wettelijke logo: een witte “P” op een blauwe achtergrond met het pictogram van een rolstoel. Ondanks die duidelijke markering parkeren nog te veel bestuurders op een voorbehouden plaats, ook al is het maar voor enkele minuten, hoewel ze daarmee riskeren beboet te worden en hun voertuig weggesleept te zien.

Met zijn campagne RESPECT wil Brussel Mobiliteit de Brusselse chauffeurs goed informeren en sensibiliseren opdat ze parkeerplaatsen voor personen met een handicap zouden vrijhouden.

Meer info en de communicatiekit vind je op de website van Brussel Mobiliteit.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Mobiliteit
0800 94 001
mobiliteit@gob.brussels