Brussel Gewestelijke Coördinatie

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel.: +32 (0)2 204 21 11

e-mail: info@gob.brussels

Brussel Gewestelijke Coördinatie omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze diensten kunnen in drie categorieën ingedeeld worden:

 • Cel Beleid:
  BGC staat onder het rechtstreekse gezag van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de GOB. Hun teams maken deel uit van deze cel.
 • Managementondersteunende diensten:
  kwaliteit, interne audit, financiële coördinatie.
 • Expertise- en ondersteuningsdiensten:
  human resources (werving, bezoldiging, opleiding en welzijn op het werk …), archieven, informatica, logistieke ondersteuning (gebouwen, telefonie, dienstvoertuigen, cafetaria’s …), vertaling, postverwerking en interne verdeling van regeringsdocumenten, juridische ondersteuning (juridisch advies, overheidsopdrachten …) en ten slotte interne en externe communicatie.

Sommige van die opdrachten worden ook vervuld voor andere instellingen dan de GOB op basis van dienstencontracten.

Bovendien zijn verschillende diensten van Brussel Gewestelijke Coördinatie van betekenis en rechtstreeks zichtbaar voor burgers, instellingen, ondernemingen en Brusselse of buitenlandse partners. Het gaat om:

 • de cel Strategie 2025, die zorgt voor het coördineren van de uitvoering van het strategisch plan van de Brusselse regering;
 • Brussels International voert het buitenlandse beleid uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze directie behandelt ook de dossiers met betrekking tot de toekenning van vergunningen voor de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik;
 • het agentschap Easybrussels, dat ijvert voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • equal.brussels streeft naar gelijke kansen voor alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder onderscheid qua geslacht, etnische afkomst, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of handicap;
 • de cel EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), die met Europese en Brusselse middelen zeer concrete projecten ondersteunt die tot doel hebben de economische, sociale en territoriale samenhang van het Gewest te versterken.