Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze huisstijl

Deze corporate identity is vastgelegd in de huisstijlgids van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die een reeks regels en aanbevelingen bevat. De huisstijl moet zorgen voor een samenhangend gebruik van het merkimago van onze overheidsdienst. Raadpleeg dit document dus altijd voor je gebruik maakt van een grafisch element (logo, template…).

Huisstijlgids van de GOB: algemene richtlijnen

Update van het document lopende

Download de huisstijlgids van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De bestanden

Vrij te downloaden

Hierna vindt u de verschillende logo’s van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen. Deze logo’s zijn beschikbaar in verschillende bestandsformaten (eps, jpeg, png) en het is bijgevolg verboden ze zelf samen te stellen. Ze bestaan in het Nederlands, het Frans en ook in het Engels voor de besturen die dat wensen. Ze zijn beschikbaar in een positieve en een negatieve versie.

Op aanvraag:

Volgende bestanden kunnen via een gemotiveerd verzoek worden aangevraagd bij dircom@gob.brussels:

  • persmap
  • videohandtekening (GOB/ bestuur)
  • sjabloon affiche (GOB/ bestuur)
  • sjabloon advertentie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon horizontale publicatie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon verticale publicatie (GOB/ bestuur)
  • sjabloon drieluik (GOB/ bestuur)

Auteursrechten

Op de beschikbare logo’s en bestanden is het auteursrecht van toepassing. Aanpassing is ten strengste verboden.
Hun gebruik mag in geen geval gepaard gaan met vermeldingen die aanleiding zouden kunnen geven tot een verwarring tussen de gewestelijke instellingen en de gebruiker of die verkeerdelijk zouden doen vermoeden dat de gewestelijke instellingen enig evenement of initiatief zouden ondersteunen of mede organiseren.
Elk gebruik dat tegen deze voorschriften ingaat, zal aanleiding geven tot een gerechtelijke vervolging.

Als u vragen of opmerkingen hebt of, een validatie nodig hebt, aarzel niet de directie Communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te contacteren via dircom@gob.brussels.