Laat op 14 oktober je stem horen!

Laat op 14 oktober je stem horen!

Nog een maand tot de verkiezingen. Het wordt tijd om te beslissen welke lijst en welke kandidaten het best aansluiten bij je ideeën en waarden en dus te kiezen voor een gemeente waarin jij je thuis voelt.

Op 14 oktober kies je immers je nieuwe gemeenteraadsleden. De gemeente is het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Ze heeft een concrete en zichtbare weerslag op je dagelijkse leven. Ze is actief op uiteenlopende domeinen zoals onderwijs, maatschappelijke actie, huisvesting, stedenbouw, leefmilieu, handel, toerisme of cultuur (culturele centra, gemeentelijke bibliotheken…).

Op de website verkiezingen2018.brussels en de Facebookpagina BrusselsElections2018 kan je terecht met al je vragen over de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Laat dus op 14 oktober 2018 je stem horen! Want kiezen is actie ondernemen.

Contact

Brussel Plaatselijke Besturen
plaatselijke-besturen@gob.brussels