Jobs

Je wil jezelf nuttig maken, je zelf ten dienste stellen van de Brusselaars motiveert je en deelnemen aan ambitieuze projecten vind je stimulerend…

Elke dag dragen we met onze werkzaamheden bij aan een betere levenskwaliteit en dienstverlening voor de burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze opdrachten bestrijken uiteenlopende domeinen zoals zachte mobiliteit, engineering, gelijke kansen, financiën, communicatie, boekhouding, tewerkstelling, overheidsopdrachten, huisvesting, economie, contacten met de plaatselijke besturen, beheer van Europese fondsen, vertegenwoordiging van het gewest in het buitenland, human resources…

Bij de GOB zijn we ervan overtuigd dat als jij je goed in je vel voelt, je ook een uitstekende dienst aan de Brusselse burgers zal leveren.

En daarom krijgen onze talenten meerdere mogelijkheden om zich te vormen – met o.a. een package voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching – en te evolueren, via bijvoorbeeld interne en externe mobiliteit en bevorderingen.

We moedigen onze medewerkers aan zich solidair en als goede burgers te gedragen, onder meer aan de hand van duurzaamheidsacties, het aanmoedigen van zachte mobiliteit middels een vlotte bereikbaarheid van onze vestigingen met het openbaar vervoer, 100% terugbetaling van de openbaar vervoerkosten (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn), een financiële tegemoetkoming als je met de fiets komt werken, een gratis Villo!-abonnement, en een inzet voor het goede doel…

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken
 • hospitalisatieverzekering
 • cafetaria’s die zelfgemaakte gezonde maaltijden aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages…
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

De Regering keurt jaarlijks een door de directieraad voorgedragen personeelsplan goed. Dit plan kan worden ingekeken op de website van het Belgisch Staatsblad.

Alle statutaire en contractuele vacatures kunnen hierboven worden bekeken zolang de geldigheidsduur van deze vacatures nog loopt. Raadpleeg onze FAQ’s om de toegangsvoorwaarden voor deze vacatures en onze interne bevorderingen te kennen.

De statutaire wervingsreserves en vacatures kunnen worden ingekeken op de website van Selor. De beslissingen tot statutaire aanwerving, alsook de resultaten, worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De vacatures voor interne bevorderingen kunnen worden geraadpleegd in het volgende downloadbare document: (geen vacatures momenteel). De beslissingen tot toekenning van bevorderingsbetrekkingen kunnen worden ingekeken op de website van het Belgisch Staatsblad.

Vragen? Neem onze FAQ’s door. Vind je daar de informatie niet die je zoekt, neem dan contact met ons op.

Vind ons op LinkedIn.

De GOB: het zijn werknemers die er het beste over praten

Abedlhay Alouat

Abedlhay Alouat, elektricien

Als elektricien zorg ik voor alles wat te maken heeft met de zichtbaarheid, het vervoer, het opzetten en het afbreken van stands op talrijke evenementen voor het Gewest en voor de GOB. Dankzij mijn werk leer ik alle dagen bij, kom ik op veel plaatsen en kom in contact met veel mensen!

Charlotte Deltenre

Charlotte Deltenre, Attaché bij het Mobiliteitscentrum

Ik zorg voor het uitwerken, updaten en opvolgen van de interventieprocedures voor de wachtdienst van Mobiris (onderhoud en veiligheid van het wegennet, verkeersmanagement, …). Ik hou van het onvoorspelbare van mijn werk. Bovendien heb ik de kans om zelf projecten op te zetten en te volgen

Marianne Courtois

Marianne Courtois, Attachée bij de directie Beheer en Onderhoud van de Wegen

Ik zorg voor het onderhoud en de ontwikkeling van het fietsnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (markeren van fietspaden, bewegwijzering…). Ik houd van mijn werk omdat het concreet is: ik bevredig de behoeften van het publiek en ik werk aan de verbetering van de mobiliteit, de gezondheid en de luchtkwaliteit in de stad.

Luiz Da Conceiçao Vaz

Luiz Da Conceiçao Vaz, Attaché bij de dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

De besturen van de GOB en de gewestelijke instellingen bijstaan voor een optimaal beheer van hun budgetten, daar zetten mijn collega’s en ikzelf ons bij de directie Begroting dagelijks voor in. Dankzij telewerk werken we nu anders, maar even doeltreffend!

ok_Patrick_Temmerman-20150121-1015

Patrick Temmerman, Schrijnwerker bij de Regie der Wegen

Ik ben schrijnwerker bij de Regie der Wegen. Ik verricht allerlei werken: van het voorbereiden van de bestelwagens voor de werven tot het maken van stedenbouwkundige aankondigingsborden, schildermallen en zelfs boekenrekken. Ik houd ervan creatief bezig te zijn met hout!

ok_Frank_Gilson-20150121-1018

Franck Gilson, Assistent bij de algemene directie van Brussel Mobiliteit

Ik zorg voor een vlotte samenwerking tussen Brussel Mobiliteit en zijn partners. Ik voer ook het verbeterprogramma voor het oppervlaktenet van de MIVB uit. Het is erg boeiend werk, met gevarieerde projecten, veelvuldige contacten en elke dag weer nieuwe uitdagingen!

ok_Justine_Willems-20150121-1022

Justine Willems, Assistent bij de directie Facilities van Brussel Gewestelijke Coördinatie

Ik behandel de dossiers rond het voorkooprecht en het beheer van de inventaris van het onroerende patrimonium van de Grondregie. Mijn beroep geeft me een zekere autonomie en kennis van de vastgoedportefeuille van het Gewest. Ik leer voortdurend bij en ik communiceer met zowel de interne als de externe partners.

ok_Frederik_Depoortere-20150121-1027

Frederik Depoortere, Attaché bij de directie Beleid van Brussel Mobiliteit

Mijn opdracht is de Brusselaars op de fiets te krijgen. Als fietsmanager sta ik in voor de uitvoering van het fietsplan : samen met een hele ploeg gemotiveerde fietsende collega’s zorgen we voor fietspaden, deelfietsen (Villo !), promotiecampagnes, evenementen… Het is een prachtjob, want elk jaar komen er fietsers bij !

ok_Jurgen_Denys-20150121-1030

Jurgen Denys, Attaché bij BRUCEFO

Ik werk voor BRUCEFO, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelen Expertise. We bieden analyses en advies aan de Brusselse voedingsmiddelenindustrie. Het is een gevarieerde job met heel wat uitdagingen, waarin een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant centraal staat.