Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Getuigenissen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: de medewerkers doen een goed woordje!

Dominique Brunin
Industrieel ingenieur biochemie bij Brucefo

DOMINIQUE BRUNIN, INDUSTRIEEL INGENIEUR BIOCHEMIE BIJ BRUCEFO

Dominique ging in 2009 aan de slag bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel als verantwoordelijke voor de instrumentale analyses bij het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO.
format_quote

Dominique, wat is je functie bij BRUCEFO?

In het BRUCEFO-labo voeren we microbiologische en chemische analyses uit voor rekening van ondernemingen. Als verantwoordelijke voor de analyses via gaschromatografie, werk ik hoofdzakelijk met voedselmonsters, om bijvoorbeeld de vetzuur-, cholesterol-, polyalcoholinhoud, enz. te bepalen. Bij BRUCEFO voeren we ook analyses van sigaretten uit, wat bijzonder is, want op het Belgische grondgebied zijn we de enige die over een dergelijke machine beschikken.Je werkt elke dag ten dienste van Brusselse klanten zoals kmo’s, zelfstandigen, …

Wat is volgens jou het verschil tussen de dienstverlening van BRUCEFO (GOB) en die van een privéorganisatie?


Ik ben mijn loopbaan gestart in de brouw- en organische scheikundelabo’s van het Institut Meurice in Brussel. Vervolgens heb ik 18 jaar voor het centrale labo van Solvay gewerkt. Daar heb ik goed gezien wat het verschil is tussen de privé- en de overheidssector. Bij de overheid draait het minder om de winst. We staan ten dienste van de klant en beantwoorden aan diens behoeften, ongeacht de mogelijke rendabiliteit van zijn project. We leggen meer de nadruk op de kwaliteit van de geleverde diensten. Het labo is trouwens geaccrediteerd voor een hele reeks parameters. De begeleiding van de klant is vanzelfsprekend van uiterst belang; we leveren immers niet alleen analyses, maar we helpen hen ook bij de interpretatie van de resultaten. Die dienstverlening is voor ons een erezaak.

Waarom heb je voor een wetenschappelijk beroep gekozen?


Ik heb een analytische geest, en wiskunde heeft me altijd aangetrokken. Dus heb ik voor een wetenschappelijke studierichting gekozen. Goede leerkrachten chemie en biochemie in het middelbaar waren van doorslaggevend belang in mijn studiekeuze en verdere loopbaan.  Ik koesterde ook altijd een zekere fascinatie voor witte labojassen. Dat was voor mij een aha-erlebnis. Wetenschappen zijn voor mij een roeping.

Hoe voelt het om te werken in een omgeving die door velen wordt beschouwd als een mannenbastion?


Ik heb nog nooit discriminatie ervaren, misschien omdat ik in een laboratorium werk. Bij BRUCEFO staan we allemaal op gelijke voet. Het cliché gaat misschien op voor de industriële sector, waar de vrouwen eerder naar de labo’s worden verwezen terwijl de mannen zich met de productie bezig houden. Maar in de onderzoekssector is er een evenwicht.

Voel je je een volwaardig personeelslid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel?


Het gebouw van BRUCEFO ligt best wel ver af van de twee hoofdgebouwen van de GOB (CCN en City Center); we vormen eerder een kleine entiteit. Maar dankzij de toegang tot de dienstencatalogus van de GOB, het aanbod aan soepen van de centrale kantine drie keer per week of evenementen zoals de jaarlijkse sportdag (Team Day), voelt het toch alsof we deel uitmaken van een grote familie. Het is vooral tijdens opleidingen en via contacten met collega’s van andere diensten en besturen dat we ons netwerk binnen de GOB uitbreiden.

Hoe zou jij jongeren aanmoedigen om bij de GOB te komen werken?


Bij BRUCEFO evolueren we voortdurend. We hebben redelijk veel jongeren verwelkomd. Vandaag zijn we met tweeëntwintig, van wie er twee op pensioen vertrekken dit jaar. De gemiddelde leeftijd in het labo is dus relatief laag. Dat biedt zowel uitdagingen als kansen. Er moet worden gezorgd voor opvolging en er moet op worden toegezien dat iedereen over de nodige vaardigheden beschikt voor de verschillende procedés. De jongeren doen ook een nieuwe wind waaien, en dat is zeer belangrijk.

format_quote