Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel is de hoofdstad van Europa en vormt ontegensprekelijk een centrum voor economische activiteiten en ontwikkeling.

De export van producten naar het buitenland, de opleiding van medewerkers, aanvragen voor arbeidskaarten of toelatingen voor het uitoefenen van een beroep: Brussel Economie en Werkgelegenheid adviseert en ondersteunt u bij uw stappen als werknemer of onderneming.

Dit bestuur kent allerlei steunmaatregelen en subsidies toe aan zelfstandigen, KMO-bedrijfsleiders of spelers in de sociale economie waarmee ze hun activiteiten zo goed mogelijk tot bloei kunnen brengen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid treedt ook op in de voedingssector via Brucefo, de bevoorrechte partner inzake advies en analyse.

Op de website economie-werk.brussels vindt u zowel alle gedetailleerde contactinformatie (subsidies, uitoefeningsvergunningen, niet-Europese onderdanen, agrovoeding…), het organogram van het bestuur en kerncijfers als alle nieuwsberichten, publicaties en nuttige links omtrent werkgelegenheid en economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuws Brussel Economie en Werkgelegenheid

Zomerse projectoproepen

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt verenigingen en ondernemingen die de ontwikkeling van de economie, tewerkstelling en stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleren. Daarvoor worden regelmatig projectoproepen gelanceerd, waaronder nog enkele deze zomer lopende zijn.

Projectoproep « Opensoon »

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in 2020 een nieuwe editie uit van de projectoproep Opensoon, dat als bedoeling heeft de opening te bevorderen van nieuwe originele, kwaliteitsvolle handelszaken die duurzame praktijken implementeren en zorgen voor dynamiek in de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.