Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel International

Brussel Internationaal coördineert alle Europese en internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals de vertegenwoordiging van het Gewest in de wereld.

De directie Externe Betrekkingen is actief in vijf domeinen:

  1. De bilaterale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met steden, provincies en regio’s over de hele wereld, hoofdzakelijk via samenwerkingsovereenkomsten.
  2. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  3. De multilaterale betrekkingen.
  4. De opvolging van en deelname aan de Europese beleidsinitiatieven, in nauwe samenwerking met de Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.
  5. De public relations en het protocol (onthaal van delegaties) evenals de professionele reizen naar het buitenland van personeelsleden van de GOB en de ministeriële kabinetten.

De directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) – Beliris steunt met Europese en Brusselse middelen zeer concrete projecten die tot doel hebben de economische, sociale en territoriale samenhang van het Gewest te versterken. Ze ziet toe op de uitvoering en opvolging van de operationele programma’s van het EFRO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze onderhoudt contacten met de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren, en omringt zich daarbij met de expertise van andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners en begunstigden van de fondsen uit andere Belgische gewesten en Europese regio’s.

Beliris is een samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel ervan is Brussel meer middelen te geven om zijn rol als nationale en internationale hoofdstad te ontwikkelen en te promoten, in het bijzonder op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit.  De directie EFRO-Beliris zorgt voor de administratieve coördinatie van deze projecten, waarvan sommige ook gefinancierd worden in het kader van het EFRO-programma, aansluitend bij de doelstellingen inzake mobiliteit, duurzaamheid en sociale samenhang van Europa, de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie vormt een volwaardig deel van Brussel Internationaal. Als onderdeel van de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU vertegenwoordigt ze het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de instellingen van de Europese Unie, informeert ze de gewestelijke actoren over de Europese uitdagingen en bereidt ze voor de Europese Raad dossiers voor met betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden, in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en besturen.

De cel Vergunningen behandelt ten slotte de dossiers met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, een bevoegdheid die in 2003 werd toegekend aan de gewesten. Meer info: http://du-arms.brussels/.

Nieuws Brussel International