Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wie zijn we?

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd.

Tekst transcipt

[Musiek]

 • Méér middelen voor gemeentelijke sportinfrastructuren
 • Méér mobiliteit
 • Méér kwaliteitsvolle woningen
 • Méér analyses voor een betere voedselkwaliteit
 • Méér steun aan kleine ondernemingen
 • Méér zuurstof in de stad
 • Méér mensen die u bijstaan
 • Méér samenwerking voor een goed beheer van de financiën
 • Méér internationale uitstraling
 • Méér steun voor de sterke plaatselijke besturen
 • Méér dan 1600 mensen tot uw dienst
 • Méér gedeelde waarden: respect, solidariteit, klantgerichtheid, uitmuntendheid en integriteit
 • Méér dan € 4 miljard budgettaire middelen voor het Gewest

U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Onze opdrachten raken alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen.

Onze opdrachten :

 • de duurzame economie en werkgelegenheid ontwikkelen;
 • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
 • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
 • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
 • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
 • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
 • zorgen voor algemene samenhang in onze werking, onze acties en diensten coördineren om de besturen bij hun opdrachten te ondersteunen aan de hand van logistieke en IT-ondersteuning alsook een adequaat humanresourcesbeleid.

Strategisch plan 2021-2026:

Het plan heeft als titel “SAMEN bouwen aan een duurzame toekomst”, en als ambitie de belangen van de burgers en de economische en maatschappelijke spelers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest optimaal te dienen.

Ontdek ons strategisch plan.


Ontdek onze acht besturen:

Brussel ConnectIT
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Brussel Financiën en Begroting
Brussel International
Brussel Huisvesting
Brussel Mobiliteit
Brussel Plaatselijke Besturen
Brussel Synergie

De Directieraad van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De Directieraad bestaat thans uit de negen ambtenaren die met de hoogste rangen uit de hiërarchie zijn bekleed.

Hij wordt voorgezeten door de secretaris-generaal, die wordt bijgestaan door de adjunct-secretaris-generaal, en vergadert in principe minstens maandelijks.

De Directieraad werkt in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Op administratief, technisch en juridisch vlak beheert hij de dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen om ze vervolgens ter beslissing voor te leggen aan de gewestelijke ministers. De Directieraad is verantwoordelijk voor de algemene organisatie en coördinatie en het algemene beheer van de opdrachten van de GOB. Hij controleert de acties die in dit kader door de besturen en de diensten ondernomen worden. Hij neemt ook allerlei beslissingen inzake personeel en oefent de bevoegdheden uit die zijn toegekend in het kader van het personeelsstatuut.