Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Synergie

Brussel Synergie - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Iris Tower
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Google Maps Routebeschrijving

Brussel Synergie wil een referentiepartner worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bestuur heeft als opdracht de uitvoering van het regeringsbeleid te vergemakkelijken en de spelers binnen en buiten de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te linken. Het bestuur garandeert de algemene samenhang van onze werking en onze acties, coördineert de acties van de verschillende besturen van de GOB coördineren en staat hen bij via een algemene dienstverlening.

Het ressorteert onder het rechtstreekse gezag van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de GOB en omvat diensten van algemeen belang die verband houden met het beleid, de sturing en de ondersteuning: financiële coördinatie, Human Resources, welzijn en bescherming op het werk (IDPBW), de ondersteunende logistieke diensten (Facilities), de Data Protection Officer (DPO), kwaliteit en de behandeling van klachten, het duurzaamheidsbeleid en het Milieumanagementsysteem ISO 14001:2015, postbeheer en de interne verspreiding van de documenten van de Brusselse regering, juridische ondersteuning (juridische raad en advies, overheidsopdrachten, …), de vertaaldienst en tot slot communicatie. Bepaalde van deze opdrachten vervult het bestuur ook voor andere instellingen dan de GOB, in het kader van dienstenovereenkomsten.

Overigens hebben meerdere diensten van Brussel Synergie een impact op of rechtstreeks contact met burgers of instellingen, bedrijven, Brusselse of buitenlandse partners. Enkele voorbeelden:

  • de cel Ondersteuning Regeringsplannen (strategie 2030), die de uitvoering van het strategische plan van de Brusselse regering coördineert;
  • equal.brussels, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijke kansen krijgen, zonder onderscheid op basis van geslacht, etnische of culturele origine, seksuele geaardheid of handicap.

Nieuws Brussel Synergie