Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen is de schakel tussen het Gewest en de verschillende plaatselijke besturen (19 gemeenten, 19 OCMW’s, intercommunales, …) die op zijn grondgebied gevestigd zijn.

Dit bestuur organiseert, adviseert, controleert (controle van de wettelijkheid en van de conformiteit met het algemene belang) en financiert de plaatselijke besturen. Het stuurt het gewestelijke beleid met betrekking tot de plaatselijke besturen aan. Daarnaast neemt het bestuur ook uitvoeringsmaatregelen inzake interne Brusselse aangelegenheden.

Één van deze uitvoeringsmaatregelen is de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar, waarbij de vertegenwoordigers van de 19 Brusselse gemeenten worden verkozen. Nog een opdracht van het bestuur is het vergoeden van schade veroorzaakt door extreme weerfenomenen op het gewestelijke grondgebied.

BPB is tot slot ook verantwoordelijk voor de erkenning van de erediensten en de burgerlijke eretekens toegekend aan de ambtenaren van de plaatselijke besturen.

Op de website plaatselijke-besturen.brussels vindt u informatie over de opdrachten van het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen, zijn werking en de contactgegevens. U vindt er ook een massa informatie over, onder andere, de lokale financiën, de gemeenteraadsverkiezingen, gelijke kansen, overheidsopdrachten en de belangrijkste wet- en regelgeving.

Nieuws Brussel Plaatselijke Besturen

Prijs Yves Cabuy

Prijs Yves Cabuy

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) organiseert een wedstrijd om initiatieven te valoriseren die zijn genomen om de procedures voor overheidsopdrachten te professionaliseren. Als zodanig zal de overheid drie uitzonderlijke initiatieven belonen met betrekking tot “Management”, “Mutualisatie” en “Kennisdeling” inzake overheidsopdrachten.