Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Plaatselijke Besturen lanceert een nieuwe Focus

Het zesde nummer van de Focus van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) is deze keer gewijd aan de pensioenen van de Brusselse lokale overheden en is beschikbaar op hun website.


Het zesde nummer van de Focus van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) is deze keer gewijd aan de pensioenen van de Brusselse lokale overheden en is beschikbaar op hun website.

Sinds meerdere jaren neemt de pensioenlast toe en deze zal de komende jaren blijven stijgen. De wijzigingen aangebracht door de wet van 30 maart 2018 zullen ook een niet te verwaarlozen impact hebben op de plaatselijke financiën.

Het was dus nodig voor de directie Lokale Financiën van BPB  om een stand van zaken op te maken en zich aan een eerste poging te wagen om de pensioenlasten van de Brusselse plaatselijke besturen voor de komende jaren te ramen. Deze ramingen zullen worden herzien, gecorrigeerd, bijgewerkt en aangepast aan de ontwikkelingen op het vlak van de wetgevende, economische en statistische context. Tegen eind 2020 wordt er een meer diepgaande studie geleverd.

Deze publicatie kan worden gedownload op de website van Brussel Plaatselijke Besturen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Plaatselijke Besturen
lokalefinancien@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn