Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verklaring inzake toegankelijkheid

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt er zich toe zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving die de richtlijn (EU) 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad omzet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website overheidsdienst.brussels.

Stand van de conformering

Deze website voldoet volledig aan de WCAG 2.1 niveau A.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd voorbereid op 04.01.2021.

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd via een externe audit verricht door Anysurfer. Bekijk de pagina over de Anysurfer-status.

Nadere inlichtingen en contactgegevens

Deze toegankelijkheidsverklaring werd op 4 januari 2021 opgesteld door de directie Communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Vragen of opmerkingen kunnen per e-mail verstuurd worden naar dircom@gob.brussels. We doen ons best om u binnen vijf werkdagen een eerste antwoord te bezorgen.