Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Prijs Yves Cabuy

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) organiseert een wedstrijd om initiatieven te valoriseren die zijn genomen om de procedures voor overheidsopdrachten te professionaliseren. Als zodanig zal de overheid drie uitzonderlijke initiatieven belonen met betrekking tot “Management”, “Mutualisatie” en “Kennisdeling” inzake overheidsopdrachten.

Heeft u binnen uw diensten specifieke procedures ontwikkeld om de plaatsing en de opvolging van overheidsopdrachten te professionaliseren? Heeft de lokale overheid waarin u actief bent een strategie uitgewerkt om de openbare aankopen te optimaliseren?

Dan is de prijs gewijd aan het management misschien iets voor u.

Vertegenwoordigt u een aanbestedende overheid die haar vaardigheden of middelen als openbare aankoper ten dienste stelt van de Brusselse lokale besturen?

Dan kunt u zich richten op de prijs van de mutualisatie.

Bent u een publiek- of privaatrechtelijke persoon en deelt u uw ervaring, goede praktijken en kennis op het gebied van overheidsopdrachten met de Brusselse lokale besturen?

Dan is de prijs voor het delen van kennis geschikt voor u.

Meer informatie op de Brussel Plaatselijke Besturen-website

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn