Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Klachtendienst

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel doet al het mogelijke om een optimale dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven te waarborgen. Als u echter opmerkingen heeft over een van onze diensten, zijn we geïnteresseerd om dit te weten. Zo draagt u bij aan de verbetering van onze diensten.

Bedankt voor uw feedback

U kunt uw klachten over de diensten van de GOB doorsturen naar de klachtendienst via de onderstaande contactgegevens. Een klacht wordt als ontvankelijk beschouwd als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

  • de klacht heeft betrekking op diensten geleverd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn administraties;
  • de klacht heeft betrekking op een recent voorval (tot maximaal 6 maanden oud);
  • u bent persoonlijk geconfronteerd met een slechte uitvoering van onze diensten (en geen derde partij) en uw klacht is nog niet eerder behandeld door de klachtendienst;
  • Het is essentieel om ons uw naam te communiceren (anonieme klachten worden niet in aanmerking genomen) en uw contactgegevens zodat wij u kunnen antwoorden. Vergeet deze niet te vermelden.

Onze inzet voor verbetering

Uw feedback stelt ons in staat om onze diensten voortdurend te verbeteren. We laten u binnen de tien dagen weten of uw klacht aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en of we meer informatie nodig hebben om deze te verwerken.

Als uw klacht aan de voorwaarden voldoet, zullen we een oplossing zoeken met de betreffende dienst alsook verbeteringsmaatregelen. We zullen u uiterlijk binnen de 60 dagen na het indienen van uw klacht op de hoogte brengen van de genomen maatregelen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit en Performantie

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Tel.: + 32 (0)2 204 21 11
e-mail: klachten@gob.brussels
U hebt de mogelijk om een online formulier via IRISbox in te sturen.