Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aankondiging van vastgoedprospectie voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen

15.04.2022 SPRB

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt woon- of kantoorruimtes om zowat 20.000 Oekraïense vluchtelingen in onder te brengen.

Volgens recente projecties zouden zowat 200.000 personen een toevluchtsoord moeten vinden in België naar aanleiding van de Oekraïense crisis. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet in het kader van zijn huisvestingsbevoegdhedenin staat zijn aan 10% van deze groep een snelle oplossing voor tijdelijke huisvesting te bieden. Dat komt overeen met een volume van 5 à 6.000 individuele wooneenheden. Aangezien die waarschijnlijk niet bestaan op de Brusselse markt, is het dus nodig alternatieve oplossingen te baat te nemen. Daarom gaat het Gewest op zoek naar alle mogelijke plaatsen die een voldoende grote huisvestingscapaciteit bieden. Dat kunnen plaatsen zijn die oorspronkelijk bestemd waren voor huisvesting, maar ook kantoor- of andere ruimtes die voor dat doel kunnen worden heringericht.

Kenmerken

De gezochte ruimtes moeten zoveel mogelijk de volgende kenmerken vertonen:

  • Leeg staan en snel inzetbaar zijn (het Gewest moet tegen eind mei 5.000 personen herhuisvesten, en tegen eind juni 10.000);
  • Voldoende collectieve onthaalcapaciteiten bieden (met als referentie de volgende gegevens: onthaal van 30 tot 2.000 personen; met een gemiddelde van +/- 18,5 m² bruto oppervlakte per persoon);
  • Zo mogelijk goed gelegen zijn (in het centrum of in de eerste kroon) en toegankelijk via het Brusselse openbaarvervoernetwerk.

Financiële voorwaarden

De prijs van de vergoeding voor de precaire bewoning mag vrij worden bepaald door de kandidaat die het onroerend goed aanbiedt, zonder de marktprijs te overschrijden.

Selectie

Om in aanmerking te komen zal het gebouw (of deel van een gebouw) worden gescreend op basis van meerdere criteria.

Alle gezochte kenmerken en de financierings-, selectie- en deelnameaspecten kunnen worden geraadpleegd in de Aankondiging van vastgoedprospectie (pdf).

Het Gewest verzoekt de beheerders van vastgoed dat mogelijk voldoet aan de criteria om hun blijken van belangstelling zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 30 april 2022 om 23.59 uur te bezorgen aan de heer P. VERBEEREN, Brussels coördinator van het “Brussels helps Ukraine”-programma in opdracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (pverbeeren@gob.brussels), alsook aan mevrouw I. QUOIDBACH, Grondregie van de GOB (iquoidbach@gob.brussels).

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn