Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afval hoort niet in het kanaal van Brussel

07.12.2021 SPRB

We hebben in het teken van de Europese Week van de Afvalvermindering, in samenwerking met de Brusselse vereniging Canal It Up, afval uit het kanaal in Brussel gevist..

Op 23 november hebben we met een kajak afval gevist uit het kanaal. Het met de vereniging Canal It Up georganiseerde event kadert binnen ons milieu- en afvalbeleid en heeft ons ook bewust gemaakt van de omvang van de problemen in onze waterwegen:

  • de aanwezigheid van drijvend afval;
  • de slechte waterkwaliteit;
  • te weinig natuur en biodiversiteit.

Het milieubeleid maakt deel uit van ons DNA en we willen een betrokken en milieubewuste speler zijn. Het strategische plan 2021-2026 geeft blijk van onze wil om in die richting te handelen en benadrukt het belang van een Brusselse overheidsdienst die actief betrokken is bij de duurzame transitie van onze samenleving. Deze transitie verloopt onder meer via:

  • de digitalisering, om papierverbruik te verminderen,
  • onze steun voor de kringloopeconomie,
  • een bewuste aanpak bij het volledige bevoorradings- en verpakkingsproces bij overheidsopdrachten.

Wij willen dat overheidsopdrachten zo duurzaam en zo emissiearm mogelijk zijn en we willen andere spelers, zoals bedrijven, verenigingen, professionals en particulieren, inspireren en ondersteunen afval te verminderen en zich meer bewust te worden van het belang om ons milieu te beschermen.

Het event in samenwerking met Canal It Up in beeld.

Tekst transcipt

[Musiek]

Afval hoort niet in het kanaal van Brussel

23.11.2021

Chloé Van Driessche, Eco-Mobility Manager GOB

Met verschillende collega’s van de GOB en de vereniging Canal It Up, zijn we vandaag aan het Brussels kanaal om afval op te vissen met kajaks. Zo willen we onze medewerkers sensibiliseren en hen bewust maken van ons consumptiegedrag.

Pieter Elsen, Canal It Up

Een, er is het probleem van het drijvend afval, er is een slechte waterkwaliteit en er is een gebrek aan natuur en biodiversiteit. Allereerst proberen we dat op te lossen door mensen uit te nodigen om met ons te komen varen en afval uit het water te scheppen. Zo zijn er al 2000 mensen komen varen en hebben we samen al 5 ton afval uit het water gehaald. Daarnaast stellen we structurele oplossingen voor om die problemen effectief op te lossen. Want afval scheppen uit het kanaal is geen structurele oplossing.

De structurele oplossingen zijn : één, een afvalbarrière die het afval zou tegenhouden en aan de kant zou drijven; twee, voor de natuur en de biodiversiteit zouden we drijvende eilanden plaatsen met waterplanten en om de waterkwaliteit aan te pakken, moeten de riooloverstorten tegengegaan worden. Een laatste oplossing is de invoering van statiegeld. Dat is een oplossing voor 40% van het zwerfvuil in heel België.

Julie Fiszman, Secretaris-generaal GOB

Aandacht voor het milieu zit vervat in het DNA van onze Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ons strategisch plan 2021 – 2026 toont aan hoezeer wij met onze organisatie actief willen bijdragen tot een duurzame toekomst voor onze samenleving. Overheidsopdrachten zijn daarvoor een belangrijke hefboom, via het opleggen van milieuclausules. Wij streven naar een duurzamer beleid met minder uitstoot.

Gerd Van Den Eede, Adjunct-secretaris-generaal GOB

In ons energiebeleid, ons aankoopbeleid, ons mobiliteitsbeleid willen we echt bij de top behoren. Dat is niet zonder vruchten gebleken want wij hebben daarvoor een mooi kwaliteitslabel behaald waar onze mensen en wijzelf heel fier op zijn. Wat ook speelt is dat we via de aankopen die we doen, via de openbare aanbestedingen, proberen om via die duurzaamheidsgedachte ook een voorbeeld te zijn voor anderen: voor bedrijven, dat ze zich kunnen laten inspireren door onze policies, en ook voor particulieren.

Interventions participants:

Het was een goede vangst!

Laure De Laet

We hebben kleine stukjes plastic gevonden. En veel verpakkingen van chocolade.

Géraldine Derousselle

Voornamelijk verpakkingen en plastic flessen. 

Consuelo Cadena

Het was super. We hebben de buurt zo vanuit een ander perspectief ontdekt.  

Louka Barkati

Langs het water heb je niet de indruk dat er veel afval is, maar eens in de kajak, is er veel onzichtbaar afval vast te stellen, plastic.

Cindy Volckaert

Het was eigenlijk heel choquerend om te zien wat er allemaal in het kanaal belandt dus ik denk dat we allemaal extra ons steentje moeten bijdragen.

Géraldine Derousselle

Het is ook een vrij rustgevend moment. We zijn in het midden van de stad, op het water, op een kajak en op hetzelfde moment, doen we een goede daad, verzamelen we afval. Het was een erg mooie ervaring.

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn