Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oproep voor culturele projecten ter bevordering van een Smart City

06.03.2017

Organiseert u dit jaar een cultureel, sociocultureel of artistiek project of evenement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor dit jaar? Komt daarbij de digitalisering aan bod? Zo ja, neem dan vóór 10/04/2017 deel aan de projectoproep uitgeschreven door de Staatssecretaris bevoegd voor Informatica en Digitalisering en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.


Cultuur en digitale inclusie

Alsmaar meer culturele of artistieke initiatieven komen tot stand dankzij informaticatoepassingen. Vernieuwende digitale oplossingen kunnen immers zorgen voor een toegevoegde waarde in de culturele ervaring. De realisatie van dergelijke projecten en de organisatie van evenementen die cultuur en informatica koppelen, dragen ertoe bij om van het Gewest een Smart City te maken.

Voor wie?

De projectoproep is bestemd voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde vzw’s en feitelijke verenigingen die (socio)culturele projecten of evenementen op touw zetten die gericht zijn op digitale inclusie.

Hoe een subsidie verkrijgen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het culturele project of evenement georganiseerd worden in 2017 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet een vernieuwend informaticaproject omvatten dat tot doel heeft bij te dragen tot het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen die Brusselaars ervaren op het vlak van cultuur, socioculturele animatie of creatieve ontspanning. Dit participatieve element (digitale inclusie) vormt de rode draad van deze projectoproep.

De selectiecriteria en alle nodige informatie om de projectoproep te beantwoorden zijn opgenomen in de onderstaande documenten.

Als u de verantwoordelijke bent van een vereniging die de uitdaging wil aangaan, dien dan uw aanvraagdossier voor de subsidie (zie hieronder) in vóór 10/04/2017.

Contact

Vindt u niet alle antwoorden op uw vragen in de gedetailleerde projectoproep? Richt u dan tot de directie IT-Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: itcoordinatie@gob.brussels.

Te downloaden bestanden

Projectoproep – PDF
Subsidiegids 2017 – PDF
Aanvraagformulier subsidie – Word

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn