Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De editie 2017 van Be Exemplary is gestart

05.05.2017

Deze projectoproep wil Brusselse exemplarische en vernieuwende vastgoedprojecten belonen. Op dinsdag 9 mei zal een informatiesessie plaatsvinden in de Sint-Gorikshallen.


De projectoproep werd gezamenlijk uitgeschreven door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de minister van Huisvesting, Leefmilieu en Energie, Céline Fremault, en werd aangestuurd door Brussel Stedenbouw en Erfgoed in samenwerking en met de steun van Brussel Leefmilieu, de Stadswinkel en Bouwmeester.

De opdrachtgevers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bouwen of renoveren, of het nu gaat om particulieren, overheden, parastatale instellingen of privéondernemingen zoals vastgoedpromotoren, ondernemingen en vzw’s, kunnen tot 15 september 2017 op deze projectoproep ingaan

De voorgestelde projecten moeten vernieuwend zijn en beantwoorden aan de gewestelijke ambities inzake duurzame stedelijke ontwikkeling en ze moeten zich op vier thema’s toespitsen: architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, de maatschappelijke dimensie, leefmilieu en kringloopeconomie.

De informatie is beschikbaar op de website Be Exemplary.

Er is een informatiesessie gepland op 9 mei om 17.30 uur in de Sint-Gorikshallen in 1000 Brussel.

De cel Stedelijke Ontwikkeling van Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn