Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De verwezenlijkingen van Brussel Plaatselijke Besturen

Ontdek het activiteitenverslag 2017-2018 van Brussel Plaatselijke Besturen met alle gerealiseerde acties, waaronder de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.


Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) vervult een toezichthoudende en ondersteunende rol ten aanzien van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten, OCMW’s, politiezones, …).

Dit verslag beschrijft aan de hand van de acht hoofdopdrachten van BPB de acties die dit bestuur twee afgelopen jaren ondernam.

In deze periode viel onder meer de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op, maar ook de publicatie van de ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen. Die ordonnantie verruimt de toezichtsopdracht van BPB.

Je kan het activiteitenverslag lezen in digitale vorm of een papieren versie aanvrager per e-mail.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Plaatselijke Besturen
hherman@gob.brussels
T.: 02 800 30 43

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn