Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cairgo Bike stimuleert het gebruik van de bakfiets in Brussel

Uit studies blijkt dat 50% van de leveringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de bakfiets kunnen. Daarom start het Gewest met Cairgo Bike.

De bedoeling?  Samen met verschillende spelers zoals Brussel Mobiliteit en Brussel Economie en Werkgelegenheid het gebruik van de bakfiets aanmoedigen en de luchtkwaliteit verbeteren.


De luchtkwaliteit verbeteren…

Het hoeft geen uitleg dat de slechte luchtkwaliteit in Brussel grotendeels te wijten is aan het autoverkeer. Veel mensen gebruiken een (bestel)wagen om hun kinderen, boodschappen, goederen, gereedschap, enzovoort te vervoeren, want dat gaat niet altijd met een gewone fiets.

De bakfiets vormt hiervoor de perfecte oplossing. Bovendien is hij niet luchtvervuilend, hij maakt geen geluid en neemt niet te veel plaats in.  Die vaststellingen liggen ten grondslag aan het Cairgo Bike-project, dat de modale verschuiving naar de bakfiets wil bevorderen, met het oog op een betere luchtkwaliteit.

Dankzij een uitzonderlijke samenwerking…

Cairgo Bike vormt de vrucht van een samenwerking tussen meerdere Brusselse partners. De coördinatie ligt in handen van Brussel Mobiliteit, met ondersteuning van Brussel Leefmilieu en de VUB. Om het gebruik van de bakfiets voor professionele doeleinden te bevorderen zal Brussel Economie en Werkgelegenheid bovendien een premiesysteem op touw zetten.

Elke partner draagt bij volgens de eigen expertise. Pro Velo en Urbike zullen bakfietsen uitlenen, groepsaankopen organiseren, promotie voeren en opleidingen aan gebruikers verstrekken. Cambio zal deelbakfietsen aan zijn vloot toevoegen en Remorquable zal aanhangwagens voor fietsen uitlenen. BePark en parking.brussels zullen parkeerplaatsen aanleggen voor bakfietsen. Brussel Leefmilieu gaat de impact van de blootstelling aan luchtvervuiling meten, waarna de VUB de verzamelde resultaten zal analyseren.

Erkend en ondersteund door Europa.

Cargo Bike behoort overigens tot een van de 11 geselecteerde projecten van 222 aanvragen in het kader van het Europese programma Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Commissie. Dat levert financiële steun van bijna 4,7 miljoen euro aan EFRO-middelen op.

Contact

Brussel Mobiliteit

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn