Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Covid-19: welke maatregelen treffen wij?

05.06.2020 SPRB

Wij nemen maatregelen om de gezondheid van ons personeel te waarborgen en bovendien de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.


Als werkgever hebben wij de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat onze medewerkers hun werk in gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren. Als overheidsdienst moeten wij de continuïteit van de dienstverlening garanderen. Tot slot moeten we als overheidsinstelling in de huidige context onze uiterste best doen om de verspreiding van de ziekte te beperken, en in het bijzonder ertoe bijdragen dat de ziekenhuizen niet overbevraagd worden.

Onze dienstverlening

Deze komt niet in het gedrang. Onze medewerkers blijven gewoon doorwerken en blijven zich inzetten voor de burgers, ondernemingen, instituten en regering van het Gewest.

Onze loketten zijn voortaan gesloten. Dat betekent echter niet dat onze werkzaamheden volledig stilliggen: elektronische en telefonische contacten blijven nog steeds mogelijk.

De volledige info over loketten en dienstverlening per administratie vind je op hun respectievelijke websites, via het tabblad ‘Onze besturen’ op deze website.

Hebt u een afspraak in onze lokalen?

Vanaf 8 juni zijn onze gebouwen opnieuw toegankelijk, op afspraak met een van onze diensten.

Elke (externe) bezoeker dient dezelfde gezondheidsrichtlijnen te volgen en preventiemaatregelen te treffen als het personeel:

  • Voorzie altijd een mondmasker en draag het vanaf u het gebouw betreedt. U dient het verplicht te dragen in circulatiezones (onthaal, liften, gangen…) en waar de afstand van 1,5 meter tussen personen niet kan gegarandeerd worden
  • Er zal u gevraagd worden uw handen te desinfecteren aan de ingang van onze gebouwen
  • We vragen u de social distancing te respecteren en de opgelegde verkeersstromingen in de gebouwen te respecteren

Leveranciers en techniekers zullen altijd maskers dragen tijdens hun noodzakelijke interventies.

De gezondheid van onze medewerkers

Onze dienstverlening kan enkel gewaarborgd worden indien onze medewerkers in goede gezondheid blijven verkeren. Daarom nemen wij intern strikte maatregelen waarbij thuiswerk zoveel mogelijk van toepassing is en onderling contact zoveel mogelijk vermeden wordt. De richtlijnen die wij volgen zijn volledig in lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Op de hoogte blijven  

De Brusselse regering heeft een officiële website gelanceerd die alle maatregelen, ontwikkelingen en aanbevelingen rond het Coronavirus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelt: https://coronavirus.brussels/

Daarnaast kan je ook terecht op de nationale websitehttps://www.info-coronavirus.be/nl/ waar je ook contact kan opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voor deze en andere noodsituaties kan je ook de hoogte worden gehouden via mail en sms: https://www.be-alert.be/nl/

Volg ons op sociale media voor nieuws heet van de naald:

Voor specifieke informatie over een van onze administraties kunt u terecht op hun websites via het tabblad ‘Onze besturen’ op deze website.

Contact

De contactgegevens van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel blijven ongewijzigd. Ga naar onze contactpagina.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn