Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen: de GOB toont zijn engagement!

23.11.2022 GOB

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt 1 vrouw op 4 tijdens haar leven te maken met fysiek partnergeweld, 1 op 10 met seksueel partnergeweld en 1 op 2 met psychologisch geweld. En wat seksuele intimidatie betreft liggen de cijfers nog veel hoger: tot 90% van de Brusselse vrouwen geeft aan hier ooit mee geconfronteerd te zijn.

Op de Internationale dag ter uitbanning van geweld op vrouwen benadrukt de GOB daarom zijn engagement in de strijd tegen geweld door het witte lintje op te spelden.

Want we weten dat de werkomgeving cruciaal kan zijn,  zo spreekt meer dan de helft van de slachtoffers van partnergeweld op een bepaald moment erover met een manager of collega.

Op de ochtend van donderdag 24 november verdeelden de cel Diversiteit van de GOB en van Brussel Fiscaliteit samen met equal.brussels ‘s ochtends aan de ingang van de Iris Toren witte lintjes en kaartjes met info aan de collega’s die die dag kwamen werken.

Door het witte lintje te dragen, verbinden we ons ertoe geen geweld op vrouwen te plegen, het niet te tolereren én onze steun aan slachtoffers te verlenen.

Op de kaartjes vinden de collega’s de contactgegevens van hulplijnen en ondersteunende diensten.

Wat doet equal.brussels in de strijd tegen geweld?

Equal.brussels staat in voor de coördinatie van het gewestelijk plan tegen geweld op vrouwen. Zij organiseren in dat kader ook sensibiliseringsacties, zetten samenwerkingen op met actoren uit het werkveld en steunen elk jaar tientallen VZW’s in de strijd tegen geweld.  Wil je meer hierover weten? Je vindt het plan tegen geweld op vrouwen.

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn