Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Neen aan discriminatie op de huisvestingsmarkt

Wat is discriminatie op de huisvestingsmarkt? Hoe reageren? Brussel Huisvesting heeft een brochure opgesteld ter informatie en sensibilisering om te zorgen voor een gelijke toegang tot huisvesting voor alle Brusselaars.


Huisvesting. Een van de meest elementaire voorwaarden voor een waardig leven wordt niet altijd vervuld.  Sommigen vinden moeilijk betaalbare en degelijke huisvesting, met name wegens discriminatie op grond van migratieachtergrond, gender, handicap…

Het bestuur Brussel Huisvesting heeft deze brochure samen met equal.brussels, Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen opgesteld. De bedoeling van de brochure is het sensibiliseren van elke Brusselaar in de strijd tegen discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Ze bevat de verschillende bestaande vormen van discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de mogelijke boetes, en vooral enkele adviezen voor eigenaars, verhuurders en vastgoedmakelaars.

De brochure kan gratis worden gedownload op de website van Brussel Huisvesting.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Huisvesting
huisvesting@gob.brussels

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn