Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het nieuwe diversiteitsplan 2023-2024

15.05.2023 GOB

Er is een nieuw diversiteitsplan aangenomen door en voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het doel ervan? Van inclusie een van de hoekstenen van onze organisatie maken.

In dit plan zijn 48 acties samengebracht die werden bepaald en goedgekeurd. Het einddoel van dit plan is om inclusie in onze instelling te implementeren als fundamenteel werkingsprincipe, opdat ieder personeelslid zich er gerespecteerd en gewaardeerd zou voelen in zijn of haar eigenheid.

Zodoende ondersteunt het plan een intern diversiteitsbeleid met een drietal belangrijke uitgangspunten:

  • Profijt halen uit de binnen de organisatie aanwezige diversiteit om er een hefboom van te maken voor het in stand houden en het bevorderen van een inclusieve werkplek die met iedereen rekening houdt en discriminatie vermijdt;
  • Volkomen rekening houden met de verscheidenheid aan profielen die bij de GOB werkzaam zijn, zowel in administratieve functies als in “arbeidersfuncties”, door ervoor te zorgen dat het management iedereen in gedachten houdt;
  • De integratie van al het personeel van de Iris Tower en van de GOB in het Brusselse landschap en in de plaatselijke omgeving van de wijk Brussel-Noord nastreven, door de beginselen van diversiteit, niet-discriminatie en toegankelijkheid van onze diensten voor alle Brusselaars te waarborgen.

Voor meer informatie over de interne diversiteitsinitiatieven van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel kan u altijd het nieuwe diversiteitsplan raadplegen.

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn