Draag bij aan een andere mobiliteit in Brussel

Je hebt tot 1 oktober de tijd om de beste burgerideeën te kiezen. Omdat mobiliteit een zaak is van iedereen, mag jij je zegje doen!
goodmove

15Omdat Brussel Mobiliteit zich ervan bewust is dat mobiliteit van cruciaal belang is voor de aantrekkelijkheid van het Gewest, heeft het bestuur het initiatief Good Move opgestart, een open en participatief proces met het oog op de uitwerking van een nieuw Mobiliteitsplan voor de periode 2018-2028.

Good Move betrekt zowel mobiliteitsdeskundigen als actoren uit de economische sector, de verenigingswereld, de bedrijven, de overheden en de burgers bij de denkoefening. De diversiteit van de deelnemende partijen vormt een bron van rijkdom en deugdelijkheid.

De voorbije maanden ontvingen we een honderdtal voorstellen van burgers: rijke, originele en inspirerende ideeën, die getuigen van de belangstelling voor mobiliteit en de impact ervan op het leven in de stad.

Op basis van de criteria haalbaarheid, originaliteit en duurzaamheid hebben we de 30 meest relevante ideeën uitgekozen. Grondlampen aan de zebrapaden? Het Gewest in zijn geheel omvormen tot zone 30? Sneltrams? Elektrische Villo!-fietsen? Nu is het jouw beurt om je 8 favoriete ideeën te kiezen! Tot 1 oktober kan je maximaal 2 ideeën per categorie kiezen, dus in totaal 8 ideeën.

De meest populaire ideeën zullen in aanmerking genomen worden bij het uitwerken van het Gewestelijke Mobiliteitsplan en zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

Surf naar www.goodmovebycitizens.brussels, maak een account aan in 3 seconden, kies de categorieën in het menu “navigatie” linksboven en breng vóór 1 oktober je stem uit.

Elke stem is van belang om samen de mobiliteit in Brussel te veranderen!

Brussel Mobiliteit

 

Contact:

Brussel Mobiliteit
mobiliteit@gob.brussels