Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Europese Week van Regio’s en Steden

16.09.2019

De 17de editie van de Europese Week van Regio’s en Steden vindt van 7 tot 10 oktober in Brussel plaats. De inschrijvingen zijn geopend.


Het betreft een jaarlijks evenement in het kader van het Europese regionale beleid, dat voornamelijk door onze directie Brussels International wordt ondersteund.

Op het programma

Van 7 tot 10 oktober brengt het evenement meer dan 6.000 deelnemers en 600 sprekers uit heel Europa en elders samen in Brussel.

Vier dagen vol conferenties, workshops, tentoonstellingen, degustaties en randactiviteiten.

Waarom en voor wie?

Het evenement wil bijdragen aan de ontwikkeling van het Europese cohesiebeleid door besluitvormers te sensibiliseren voor het belang van de regio’s en steden bij de uitwerking van het Europese beleid.

De Europese Week van Regio’s en Steden richt zich hoofdzakelijk tot de ambtenaren van de regionale en gemeentelijke besturen alsook tot experts en academici.

Deze week vormt de gelegenheid tot ontmoetingen, het uitwisselen van goede praktijken en ervaringen inzake regionale en stedelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling en maatschappelijke inclusie, grensoverschrijdende samenwerking, publiek-private partnerschappen, regionale innovatie en lokale ontwikkeling geleid door de gemeenschappen.

De website van de Europese Week van Regio’s en Steden.

Schrijf je in

De zittingen zullen plaatsvinden in het conferentiecentrum SQUARE, bij het Europese Comité van de Regio’s en in de regionale kantoren.

Schrijf je op de website van het evenement in voor de zittingen van je keuze vóór 27 september: https://europa.eu/regions-and-cities/news/registration-open-now_en.

De officiële opening is gepland op 7 oktober in het Europese Parlement en zal worden gevolgd door een dialoog tussen burgers in SQUARE.

Deelname van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels International is, als aanspreekpunt voor het gewest, een van de grote partners van dit evenement. BI medeorganiseert conferenties over ‘De integratie van nieuwe mobiliteitsdiensten in het openbaar vervoer’ (op 8 oktober) en ‘De maatschappelijke uitdagingen inzake intelligente steden’ (op 10 oktober).

De cel EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel werkt ook intensief mee aan het evenement inzake sociale cohesie-projecten, die aansluiten bij dit Europese initiatief.

In dat verband nodigt EFRO de talrijke Belgische en internationale journalisten uit voor een bezoek aan Boeren Bruxsel Paysans. Dit project streeft naar de verwezenlijking van de transitie naar een duurzame stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de Brusselse consument toegang te verschaffen tot kwaliteitsvolle voeding via korte ketens, sensibilisering voor duurzame voeding en deelname aan plaatselijke voedseldynamieken, beoogt het een gunstige en duidelijke impact op de algemene veerkracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Europese Week van Regio’s en Steden (enkel in het Engels).

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussels International
international@gob.brussels

Cel EFRO
efro@gob.brussels

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn