Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Evolutieve woningen: projectoproep

Brussel Huisvesting doet een projectoproep voor het ontwerp van nieuwe evolutieve woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


De oproep is bedoeld voor het bedenken en bouwen van nieuwe evolutieve sociale woningen bestemd voor alle generaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze staat open voor alle openbare vastgoedinstellingen, verenigingen voor integratie via huisvesting (VIH’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s).

Maximumbedrag van de subsidie: 250.000 euro per project, met een maximale dekking van 90% van de kosten.

De kandidatuurdossiers moeten uiterlijk op 22 juli 2019 worden ingediend.

Het reglement van de projectoproep (ontvankelijkheidscriteria, wat er in het kandidatuurdossier moet, evaluatiecriteria, enz.) vind je op huisvesting.brussels.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Huisvesting
Directie Studies en Subsidies
Mevrouw Kim Zangerlé
kzangerle@gob.brussels
T.: +32 (0)2 204 25 94

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn