Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Focus op de gemeentelijke financiën

Ons bestuur, Brussel Plaatselijke Besturen, publiceert het vierde nummer van zijn magazine “Focus”. Deze focus omvat een verslag over de stand van zaken van de Brusselse gemeentelijke financiën van 2014 tot 2018.


Dit verslag heeft als doel de voornaamste trends aan te geven die worden waargenomen in de algemene financiële resultaten van de gemeentelijke actoren en hun ontvangsten, uitgaven, investeringen, enz.

In deze focus wordt ook aandacht besteed aan de demografische en socio-economische context van het Gewest, en dit in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

Welke zijn de voornaamste bronnen van ontvangsten en uitgaven van de gemeenten en hoe zijn deze bronnen geëvolueerd? Hoe slagen de gemeenten erin hun financieel evenwicht te bereiken en te behouden? Heeft de socio-economische typologie een invloed op deze evoluties? Welke zijn de grote investeringsprioriteiten? Hoe worden deze investeringen gefinancierd?

Ontdek de antwoorden op deze en nog tal van andere vragen in Focus nr. 4 van Brussel Plaatselijke Besturen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Plaatselijke Besturen
lokalefinancien@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn