Verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de plaatselijke besturen van het BHG

Tewerkstellen van personen met een handicap in de Brusselse gemeentebesturen

Brussel Plaatselijke Besturen bezorgt een rapport over de plaats die de handicapdimensie inneemt in het personeelsbeleid van de negentien gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Op 2 februari 2017 werd een ordonnantie afgekondigd die door het Brusselse parlement werd aangenomen: de ordonnantie betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen.

Om te meten in hoeverre deze nieuwe verplichting wordt nageleefd, heeft Brussel Plaatselijke Besturen elke gemeente ondervraagd over haar huidige situatie en de acties die ondernomen zijn om de vastgestelde doelstellingen te behalen (namelijk 2,5% van de VTE’s).

Het verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de plaatselijke besturen van het BHG (.pdf – 795 ko) vermeldt het percentage aan personeel met een handicap bij de gemeentebesturen, alsook de maatregelen die genomen zijn voor de aanwerving en integratie van deze personeelsleden.

In het kader van zijn opdrachten ter bevordering van gelijke kansen in de Brusselse gemeenten zal Brussel Plaatselijke Besturen binnenkort een brochure verspreiden ter attentie van de nieuwe schepenen voor gelijke kansen, waarin actiemogelijkheden worden aangereikt voor de aanwerving van personen met een handicap. Het bestuur voorziet ook in de oprichting en coördinatie van een intergemeentelijke werkgroep over dit onderwerp.

Overigens stelt Brussel Plaatselijke Besturen aan het gemeentepersoneel de gids van handistreaming op lokaal niveau ter beschikking, een zeer concrete inspiratiebron om burgers met een handicap te laten deelnemen aan het sociale, economische en politieke leven.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Plaatselijke Besturen
plaatselijke-besturen@gob.brussels
T.: 02 204 21 11