Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Internationale dag van de Roma

05.04.2024

Maandag 8 april is de Internationale dag van de Roma. Deze dag herdenkt de officiële oprichting van de Roma-beweging op 8 april 1971. Het begin van de strijd van de Roma voor hun fundamentele rechten, hun plaats in de samenleving en de erkenning van hun genocide door de nazi’s en hun collaborateurs. De dag herinnert ons aan de noodzaak om te blijven strijden voor gelijke rechten voor iedereen.

Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken.

2024 betekent het begin van een aantal herdenkingen. Hiervoor heeft het regionale personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het initiatief genomen in overeenstemming met een regeringsbesluit.

Zij kozen drie belangrijke data uit de geschiedenis die vanaf nu jaarlijks worden herdacht in het Brussels Gewest:

  • 27 januari, Internationale Dag voor de slachtoffers van de Shoah ;
  • 21 maart, Internationale Dag voor de strijd tegen racisme ;
  • 8 april, Internationale Dag van de Roma.

Deze dagen zijn bedoeld om door racisme geïnspireerde gebeurtenissen uit de geschiedenis samen te herdenken en erover te bezinnen, om op het belang te wijzen van deze internationale dagen en om bewustwording te creëren over stereotypen en vooroordelen die zelfs vandaag nog oorzaak zijn van discriminatie alsook van haatspraak en haatmisdrijven.

Tegen de achtergrond van het Brusselse Plan ter bestrijding van racisme dat de regering in december 2022 heeft goedgekeurd na de parlementaire assisen voert equal.brussels campagne om deze internationale dagen te promoten.

Het doel van deze campagne is het verdedigen van de gelijkheid voor iedereen, van de strijd tegen racisme, discriminatie en haatdragend gedrag, ongeacht wie er het slachtoffer van is dit en zonder prioriteiten te stellen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – equal.brussels

Sint-Lazarusplein 2,

1035 Brussel

equal@gob.brussels

Website : Gelijke Kansen voor iedereen – Equal Brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn