Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Internationale dag voor de slachtoffers van de Shoah

24.01.2024

Zaterdag 27 januari is de Internationale dag voor de slachtoffers van de Shoah. Deze dag herdenkt de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945. De dag herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om de geschiedenis niet te vergeten. Dit is essentieel om verdere misdaden tegen de mensheid te voorkomen. Deze dag benadrukt ook dat het antisemitisme vandaag nog altijd bestaat. Een specifieke haat die soms nog nieuwe vormen aanneemt.

Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken.

2024 betekent het begin van een aantal herdenkingen. Hiervoor heeft het regionale personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het initiatief genomen in overeenstemming met een regeringsbesluit.

Zij kozen drie belangrijke data uit de geschiedenis die vanaf nu jaarlijks worden herdacht in het Brussels Gewest:

  • 27 januari, Internationale Dag voor de slachtoffers van de Shoah ;
  • 21 maart, Internationale Dag voor de strijd tegen racisme ;
  • 8 april, Internationale Dag van de Roma.

Tegen de achtergrond van het Brusselse Plan ter bestrijding van racisme voert equal.brussels campagne om deze internationale dagen te promoten.

Deze dagen zijn bedoeld om door racisme geïnspireerde gebeurtenissen uit de geschiedenis samen te herdenken en erover te bezinnen, om op het belang te wijzen van deze internationale dagen en om bewustwording te creëren over stereotypen en vooroordelen die zelfs vandaag nog oorzaak zijn van discriminatie alsook van haatspraak en haatmisdrijven.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – equal.brussels

Sint-Lazarusplein 2,

1035 Brussel

equal@gob.brussels

Website : Gelijke Kansen voor iedereen – Equal Brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn