Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Internationale dag voor de strijd tegen racisme

19.03.2024

Donderdag 21 maart is de Internationale dag voor de strijd tegen racisme. Deze dag herdenkt de brutale moord op 69 mensen die vreedzaam protesteerden tegen de Apartheidswetten in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. De dag herinnert ons eraan dat bewustmaking over antiracisme, de strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid fundamenteel zijn om racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.

Uit het verleden leren. Aan de toekomst bouwen. Het vandaag aanpakken.

2024 betekent het begin van een aantal herdenkingen. Hiervoor heeft het regionale personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het initiatief genomen in overeenstemming met een regeringsbesluit.

Zij kozen drie belangrijke data uit de geschiedenis die vanaf nu jaarlijks worden herdacht in het Brussels Gewest:

  • 27 januari, Internationale Dag voor de slachtoffers van de Shoah ;
  • 21 maart, Internationale Dag voor de strijd tegen racisme ;
  • 8 april, Internationale Dag van de Roma.

Deze dagen zijn bedoeld om door racisme geïnspireerde gebeurtenissen uit de geschiedenis samen te herdenken en erover te bezinnen, om op het belang te wijzen van deze internationale dagen en om bewustwording te creëren over stereotypen en vooroordelen die zelfs vandaag nog oorzaak zijn van discriminatie alsook van haatspraak en haatmisdrijven.

Tegen de achtergrond van het Brusselse Plan ter bestrijding van racisme dat de regering in december 2022 heeft goedgekeurd na de parlementaire assisen voert equal.brussels campagne om deze internationale dagen te promoten.

Het doel van deze campagne is het verdedigen van de gelijkheid voor iedereen, van de strijd tegen racisme, discriminatie en haatdragend gedrag, ongeacht wie er het slachtoffer van is dit en zonder prioriteiten te stellen. De campagne herinnert ons aan de noodzaak om te blijven strijden voor gelijke rechten voor iedereen.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – equal.brussels

Sint-Lazarusplein 2,

1035 Brussel

equal@gob.brussels

Website : Gelijke Kansen voor iedereen – Equal Brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn