Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Klimaatverandering of duurzame en inclusieve economische ontwikkeling: doe mee aan de projectoproep Zuid 2019!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd in het kader van acties in ontwikkelingslanden uit te voeren in de materies van ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen klimaatverandering en internationaal duurzaam ondernemen. De twee thema’s die voor deze editie zijn uitgekozen zijn “klimaatverandering” en “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling”.

Indien u een erkende maatschappelijk middenveldorganisatie bent, of een VZW die actief is in het kader van internationale solidariteit en gericht is op economische ontwikkeling, en u wenst projecten uit te voeren in een ontwikkelingsland, dan is deze oproep voor u bestemd! Deze oproep stelt een financiële ondersteuning van €50.000 tot €175.000 voor voor projecten in het kader van mitigeren van en/of aanpassing aan klimaatverandering, en van €10.000 tot €125.000 voor projecten omtrent duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.

Een budget van €350.000 is voorzien voor het thema “klimaatverandering”, en is bestemd voor erkende maatschappelijk middenveldorganisaties. Een budget van €450.000 is voorzien voor het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling”, en is bestemd voor erkende maatschappelijk middenveldorganisaties en voor VZWs.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst, door middel van de oprichting van bilaterale relaties, verder te doen met het ondersteunen van projecten in onze vier partnerregio’s, alsook in de minst ontwikkelde landen voor het thema “klimaatverandering”. Indien u reeds werkt in deze regio’s, is deze projectoproep bijgevolg een goede opportuniteit om uw initiatieven verder uit te bouwen.

Meer info

Wendt u naar de website van Brussels International om alle nodige informatie te vinden, en de formulieren in te vullen. Let op: de oproep is geopend van 10 december 2018 tot 31 januari 2019. Wacht dus niet!

Twee informatieve vergaderingen zullen eveneens voorzien zijn om u te helpen met het uitschrijven van uw projecten.

  • Donderdag 20.12.2018 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel).
    • Van 10u tot 12u30 voor het thema “klimaatverandering”;
    • Van 13u30 tot 16u voor het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling”.
  • Vrijdag 11.01.2019 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel).
    • Van 10u tot 12u30 voor het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling”.

Inschrijving noodzakelijk door te emailen naar cateclu@sprb.brussels of via telefoon op de nummer 02 430 61 57.

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussels – Brussels International
Codrat-Alin Teclu
02 430 61 57
cateclu@gob.brussels

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn