Mijn recept voor veilig verkeer? Respect!

Brussel Mobiliteit start de nieuwe verkeersveiligheidscampagne “Goed op weg”. In dat verband nodigt BM je uit deel te nemen aan een enquête waarin wordt gepeild naar de mening van de burgers over de Brusselse verkeersveiligheid.
Visuel de campagne - 4 affiches de sécurité routière dénommée « Bien en route »

Deze campagne wil weggebruikers ertoe aanzetten  respectvol met elkaar om te gaan in het verkeer ongeacht hun leeftijd of verplaatsingswijze.

In dat kader worden de Staten-generaal van de Verkeersveiligheid georganiseerd,  een participatief gebeuren, waarbij alle Brusselaars kunnen  stemmen voor maatregelen die volgens hen het meest bijdragen tot een veiliger verkeer.

Op de website www.goedopweg.brussels kan je vragen beantwoorden en je mening over de verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven. De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt om de Brusselse actieplannen voor verkeersveiligheid bij te werken.

Beste Brusselse burger of weggebruiker, neem massaal deel aan deze enquête om zo bij te dragen aan een grotere verkeersveiligheid en levenskwaliteit in ons gewest.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Brussel Mobiliteit.

CONTACT

Brussel Mobiliteit
mobiliteit@gob.brussels