Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep “bedigital”

Met de invoering van het overkoepelend merk BeDigital.brussels brengt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een globale visie tot stand voor zijn digitale strategie. Ook wordt er een nieuwe projectoproep uitgeschreven.
Doel van dit alles? Antwoorden bieden op een aantal uitdagingen waarmee de digitale omschakeling gepaard gaat en het digitale ondernemerschap in Brussel ontwikkelen.


VOOR WIE?

Alle ondernemingen (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, enz. die activiteiten ontwikkelen ter ondersteuning van de uitbouw van de digitale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

WAARVOOR?

Elke actie of elk vernieuwend project dat een antwoord helpt bieden op de uitdagingen met betrekking tot de digitale omschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer in het bijzonder:

 • de bewustmaking van jongeren voor wetenschap, technologie, kunst, engineering en wiskunde (STEAM)
 • de ontwikkeling van digitale tools die verband houden met de uitdagingen van:
  • de digitale omschakeling van de culturele en creatieve industrie,
  • de veroudering van de bevolking
  • de opwaardering van de STEAM-beroepen en -afzetmogelijkheden.

WAT KUNT U ONTVANGEN?

 • Specifieke financiële steun van het Gewest
 • Op verzoek kan u steun krijgen van alle diensten die steun aan ondernemingen bieden
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

MEER WETEN?

De projectoproep wordt afgesloten op 13 juli om 12.00 uur.

Op 14 juni 2018 om 15 uur zal bij Coop.brussels (Fernand Demetskaai 23, 1070 Anderlecht) een infosessie plaatsvinden, waarop de projectoproep zal worden voorgesteld.

Inschrijven is verplicht via mail naar projecteconomie@gob.brussels.

U kan alle informatie vinden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid, die deze projectoproep leidt.

CONTACT

Brussel Economie en Werkgelegenheid
projeteconomie@gob.brussels

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn