Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep « Opensoon »

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in 2020 een nieuwe editie uit van de projectoproep Opensoon, dat als bedoeling heeft de opening te bevorderen van nieuwe originele, kwaliteitsvolle handelszaken die duurzame praktijken implementeren en zorgen voor dynamiek in de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Voor wie?

Deze projectoproep staat open voor toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?

Elk handelscreatieproject dat voldoet aan de criteria van financiële levensvatbaarheid, originaliteit en kwaliteit, waarbij duurzame of circulaire praktijken worden toegepast.

Wat kunt u ontvangen?

 • Begeleiding op vraag, die bestaat uit het volgende:
  • een coachingfase om het beste project te vinden en het commercieel te positioneren;
  • een consultancyfase om de meest geschikte plaats te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit;
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun van maximaal €15.000

Selectiecriteria voor het project

Om in aanmerking te komen, moeten handelszaken voldoen aan minimaal vier duurzame goede praktijken (gedefinieerd in het aanvraagformulier). Houd er rekening mee dat deze goede praktijken kunnen verschillen, afhankelijk van het bedrijfsleven (HoReCa, levensmiddelenwinkel).

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

 • Kwaliteit en originaliteit van het project
 • Haalbaarheid en commerciële strategie van het project
 • Financiële levensvatbaarheid van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Hoe reageer je op de projectoproep?

Ga als volgt tewerk:

 1. Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen
 2. Contacteer hub.brussels en werk een project uit
 3. Dien het kandidatuurdossier in: het dossier moet uiterlijk op 17/08/2020 verstuurd worden en zal beoordeeld worden door een adviescomité
 4. In geval van gunstig advies: het aanvraagformulier en de bijlagen invoeren uiterlijk op 02/10/2020 in elektronische vorm 
 5. Projectlaureaten: aan het einde van de subsidieperiode moet een activiteitenverslag worden verzonden, met de bewijsstukken voor de huur.

U kunt alle documenten en gedetailleerde informatie over de projectoproep terugvinden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn