Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep solidair wereldburgerschap 2020

Brussels International schrijft al voor het vierde jaar op rij een projectoproep uit voor organisaties in het Belgische maatschappelijke middenveld die een project willen opstarten om Brusselse jongeren te sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en sluit zich aan bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardiger wereld. Deze inspanningen verlopen vandaag binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDG’s).

Daarom kreeg Brussels International voor het vierde jaar op rij de opdracht van het Gewest om een projectoproep te lanceren dat zich dit jaar toespitst op SDG 10: ‘ongelijkheid verminderen’.

Wat?

Deze projectoproep beoogt twee doelstellingen:

  • de ongelijkheden tussen het Noorden en het Zuiden duidelijk maken voor de Brusselse jongeren met het oog op betere levensomstandigheden, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden en meer algemeen in de hele wereld;
  • de al gerealiseerde of nog lopende acties van Brusselse actoren ten gunste van ontwikkelingslanden belichten, om de diversiteit van de Brusselse solidariteit over de hele wereld te illustreren.

Via deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een maximumaantal projecten subsidiëren voor bedragen gaande van 5.000 tot 25.000 euro.

Inschrijvingen

Raadpleeg de volledige projectoproep op de website van Brussels International

Je vindt er de in te vullen documenten, die tot 8 juni 2020 moeten worden ingediend.

Op dinsdag 5 mei 2020 om 14.00 uur zal een informatiesessie plaatsvinden in de vorm van een webinar. Schrijf je in door  een e-mail te sturen naar bi.devco@gob.brussels.

Delen:
Twitter>FacebookLinkedIn